User Tools

Site Tools


2996--13488-savanov-la-gi

Savanov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13488
Tên thay thế 1982 TK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7480486
Viễn điểm quỹ đạo 3.2689774
Độ lệch tâm 0.0865758
Chu kỳ quỹ đạo 1906.0147313
Độ bất thường trung bình 296.84903
Độ nghiêng quỹ đạo 9.81023
Kinh độ của điểm nút lên 244.01194
Acgumen của cận điểm 179.96740
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

13488 Savanov (1982 TK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13488 Savanov
2996--13488-savanov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)