User Tools

Site Tools


2997--13770-commerson-la-gi

Commerson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13770
Đặt tên theo Philibert Commerçon
Tên thay thế 1998 ST145
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7776025
Viễn điểm quỹ đạo 3.3254551
Độ lệch tâm 0.0897669
Chu kỳ quỹ đạo 1947.0389189
Độ bất thường trung bình 290.10509
Độ nghiêng quỹ đạo 2.99619
Kinh độ của điểm nút lên 145.89327
Acgumen của cận điểm 238.92340
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

13770 Commerson (1998 ST145) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13770 Commerson
2997--13770-commerson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)