User Tools

Site Tools


2998--14115-melaas-la-gi

Melaas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14115
Tên thay thế 1998 QO36
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9800018
Viễn điểm quỹ đạo 2.9127120
Độ lệch tâm 0.1906325
Chu kỳ quỹ đạo 1397.5847561
Độ bất thường trung bình 162.22345
Độ nghiêng quỹ đạo 3.60028
Kinh độ của điểm nút lên 253.69282
Acgumen của cận điểm 129.23187
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

14115 Melaas (1998 QO36) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14115 Melaas
2998--14115-melaas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)