User Tools

Site Tools


2999--14505-barentine-la-gi

Barentine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 12 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14505
Tên thay thế 1996 AW4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9649043
Viễn điểm quỹ đạo 2.7517379
Độ lệch tâm 0.1668207
Chu kỳ quỹ đạo 1322.8263685
Độ bất thường trung bình 90.53391
Độ nghiêng quỹ đạo 3.27643
Kinh độ của điểm nút lên 75.50643
Acgumen của cận điểm 116.48402
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

14505 Barentine (1996 AW4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 1 năm 1996 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14505 Barentine
2999--14505-barentine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)