User Tools

Site Tools


3000--14873-shoyo-la-gi

Shoyo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Kawanisi và M. Sugano
Nơi khám phá Minami-oda
Ngày khám phá 28 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14873
Tên thay thế 1990 UQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8513948
Viễn điểm quỹ đạo 2.9322014
Độ lệch tâm 0.2259402
Chu kỳ quỹ đạo 1351.0928483
Độ bất thường trung bình 291.70436
Độ nghiêng quỹ đạo 8.46983
Kinh độ của điểm nút lên 43.64936
Acgumen của cận điểm 325.61011
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

14873 Shoyo (1990 UQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1990 bởi K. Kawanisi và M. Sugano ở Minami-oda.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14873 Shoyo
3000--14873-shoyo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)