User Tools

Site Tools


3001--15566-elizabethbaker-la-gi

Elizabethbaker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15566
Tên thay thế 2000 GD50
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9490893
Viễn điểm quỹ đạo 2.5800201
Độ lệch tâm 0.1393057
Chu kỳ quỹ đạo 1244.7228505
Độ bất thường trung bình 285.72708
Độ nghiêng quỹ đạo 2.33183
Kinh độ của điểm nút lên 171.86736
Acgumen của cận điểm 234.66868
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

15566 Elizabethbaker (2000 GD50) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 4 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15566 Elizabethbaker
3001--15566-elizabethbaker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)