User Tools

Site Tools


3002--15949-rhaeticus-la-gi

Rhaeticus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Meyer và E. Obermair
Nơi khám phá Davidschlag Observatory, Linz
Ngày khám phá 17 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15949
Đặt tên theo Georg Joachim Rheticus
Tên thay thế 1998 BQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9614636
Viễn điểm quỹ đạo 2.6069662
Độ lệch tâm 0.1412964
Chu kỳ quỹ đạo 1260.9674394
Độ bất thường trung bình 321.39323
Độ nghiêng quỹ đạo 7.41699
Kinh độ của điểm nút lên 106.10477
Acgumen của cận điểm 356.87208
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

15949 Rhaeticus (1998 BQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 1 năm 1998 bởi E. Meyer và E. Obermair ở Davidschlag Observatory, Linz.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15949 Rhaeticus
3002--15949-rhaeticus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)