User Tools

Site Tools


3005--11277-ballard-la-gi

Ballard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11277
Tên thay thế 1988 TW2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8301438
Viễn điểm quỹ đạo 2.9772972
Độ lệch tâm 0.2386204
Chu kỳ quỹ đạo 1361.2076392
Độ bất thường trung bình 149.40494
Độ nghiêng quỹ đạo 22.77017
Kinh độ của điểm nút lên 254.71418
Acgumen của cận điểm 43.71086
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

11277 Ballard (1988 TW2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1988 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11277 Ballard
3005--11277-ballard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)