User Tools

Site Tools


3006--11492-shimose-la-gi

Shimose
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 13 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11492
Tên thay thế 1988 VR3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9218689
Viễn điểm quỹ đạo 2.9065071
Độ lệch tâm 0.2039274
Chu kỳ quỹ đạo 1370.1087783
Độ bất thường trung bình 97.48098
Độ nghiêng quỹ đạo 2.25213
Kinh độ của điểm nút lên 183.30045
Acgumen của cận điểm 194.64795
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

11492 Shimose (1988 VR3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 11 năm 1988 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11492 Shimose
3006--11492-shimose-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)