User Tools

Site Tools


3007--11915-nishiinoue-la-gi

Nishiinoue
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11915
Tên thay thế 1992 SJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8616768
Viễn điểm quỹ đạo 2.7751294
Độ lệch tâm 0.1970004
Chu kỳ quỹ đạo 1289.3827177
Độ bất thường trung bình 149.33584
Độ nghiêng quỹ đạo 5.39128
Kinh độ của điểm nút lên 87.88136
Acgumen của cận điểm 284.56430
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

11915 Nishiinoue (1992 SJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11915 Nishiinoue
3007--11915-nishiinoue-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)