User Tools

Site Tools


3008--12124-hvar-la-gi

12124 Hvar (tên chỉ định: 1999 RG3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Korado Korlević ở Đài thiên văn Višnjan ở Višnjan, Croatia, ngày 6 tháng 9 năm 1999. Nó được đặt theo tên the island thuộc Hvar, Croatia.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12124 Hvar
3008--12124-hvar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)