User Tools

Site Tools


3009--12310-londontario-la-gi

Londontario
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 29 tháng 2 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12310
Đặt tên theo London, Ontario
Tên thay thế 1992 DE4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2301628
Viễn điểm quỹ đạo 3.2382084
Độ lệch tâm 0.1843411
Chu kỳ quỹ đạo 1651.3548610
Độ bất thường trung bình 354.54722
Độ nghiêng quỹ đạo 1.69883
Kinh độ của điểm nút lên 141.39336
Acgumen của cận điểm 225.57965
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

12310 Londontario (1992 DE4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 2 năm 1992 bởi Spacewatch ở Kitt Peak. Nó được đặt theo tên thành phố London, Ontario, Canada.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12310 Londontario
3009--12310-londontario-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)