User Tools

Site Tools


3010--12496-ekholm-la-gi

Ekholm
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 22 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12496
Tên thay thế 1998 FF9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9836911
Viễn điểm quỹ đạo 2.9022433
Độ lệch tâm 0.1879993
Chu kỳ quỹ đạo 1394.6810120
Độ bất thường trung bình 143.45108
Độ nghiêng quỹ đạo 3.83827
Kinh độ của điểm nút lên 82.83628
Acgumen của cận điểm 231.31409
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

12496 Ekholm (1998 FF9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 3 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12496 Ekholm
3010--12496-ekholm-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)