User Tools

Site Tools


3011--12708-van-straten-la-gi

Van Straten
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12708
Tên thay thế 1990 UB4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3771771
Viễn điểm quỹ đạo 3.0807691
Độ lệch tâm 0.1289115
Chu kỳ quỹ đạo 1646.6348958
Độ bất thường trung bình 300.56696
Độ nghiêng quỹ đạo 10.12925
Kinh độ của điểm nút lên 185.67917
Acgumen của cận điểm 241.77178
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

12708 Van Straten (1990 UB4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1990, bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12708 Van Straten
3011--12708-van-straten-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)