User Tools

Site Tools


3012--13213-maclaurin-la-gi

13213 Maclaurin (tên chỉ định: 1997 JB15) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 3 tháng 5 năm 1997. Nó được đặt theo tên Colin Maclaurin, a Scottish nhà toán học of the 18th century.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13213 Maclaurin
3012--13213-maclaurin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)