User Tools

Site Tools


3013--13489-dmitrienko-la-gi

Dmitrienko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13489
Tên thay thế 1982 UO6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6624154
Viễn điểm quỹ đạo 3.3576846
Độ lệch tâm 0.1154913
Chu kỳ quỹ đạo 1907.4756674
Độ bất thường trung bình 19.08897
Độ nghiêng quỹ đạo 9.14256
Kinh độ của điểm nút lên 238.21755
Acgumen của cận điểm 97.87267
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

13489 Dmitrienko (1982 UO6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13489 Dmitrienko
3013--13489-dmitrienko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)