User Tools

Site Tools


3014--13772-livius-la-gi

Livius
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13772
Đặt tên theo Livy
Tên thay thế 1998 SV163
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9100285
Viễn điểm quỹ đạo 3.1315967
Độ lệch tâm 0.0366736
Chu kỳ quỹ đạo 1917.7151064
Độ bất thường trung bình 148.75365
Độ nghiêng quỹ đạo 11.06103
Kinh độ của điểm nút lên 62.71867
Acgumen của cận điểm 119.42911
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

13772 Livius (1998 SV163) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13772 Livius
3014--13772-livius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)