User Tools

Site Tools


3015--14116-ogea-la-gi

Ogea
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14116
Tên thay thế 1998 QC40
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0320226
Viễn điểm quỹ đạo 2.9184310
Độ lệch tâm 0.1790560
Chu kỳ quỹ đạo 1422.3973211
Độ bất thường trung bình 144.67475
Độ nghiêng quỹ đạo 1.63689
Kinh độ của điểm nút lên 194.46587
Acgumen của cận điểm 190.75576
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

14116 Ogea (1998 QC40) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14116 Ogea
3015--14116-ogea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)