User Tools

Site Tools


3016--14509-lu-enec-la-gi

14509 Lučenec là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1388.0370026 ngày (3.80 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2008. 
3016--14509-lu-enec-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)