User Tools

Site Tools


3018--15203-grishanin-la-gi

Grishanin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15203
Tên thay thế 1978 SS6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9692072
Viễn điểm quỹ đạo 2.9014206
Độ lệch tâm 0.1913949
Chu kỳ quỹ đạo 1388.1323246
Độ bất thường trung bình 288.22249
Độ nghiêng quỹ đạo 2.67146
Kinh độ của điểm nút lên 331.47816
Acgumen của cận điểm 37.76873
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

15203 Grishanin (1978 SS6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1978 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15203 Grishanin
3018--15203-grishanin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)