User Tools

Site Tools


3019--15567-giacomelli-la-gi

Giacomelli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15567
Tên thay thế 2000 GF53
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8516067
Viễn điểm quỹ đạo 3.0861431
Độ lệch tâm 0.0394992
Chu kỳ quỹ đạo 1868.4706682
Độ bất thường trung bình 129.71798
Độ nghiêng quỹ đạo 0.60397
Kinh độ của điểm nút lên 228.81239
Acgumen của cận điểm 61.18729
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

15567 Giacomelli (2000 GF53) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 4 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15567 Giacomelli
3019--15567-giacomelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)