User Tools

Site Tools


3020--10943-brunier-la-gi

Brunier
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10943
Tên thay thế 1999 FY6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7728318
Viễn điểm quỹ đạo 2.5198182
Độ lệch tâm 0.1740152
Chu kỳ quỹ đạo 1148.5281373
Độ bất thường trung bình 193.38054
Độ nghiêng quỹ đạo 0.74955
Kinh độ của điểm nút lên 268.14389
Acgumen của cận điểm 73.88642
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

10943 Brunier (1999 FY6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1999 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols. Nó đã được đặt tên cho Serge Brunier, một nhà văn và nhà nhiếp ảnh nghiên cứu về vũ trụ.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
3020--10943-brunier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)