User Tools

Site Tools


3022--11278-telesio-la-gi

Telesio
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11278
Tên thay thế 1989 SD3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9003486
Viễn điểm quỹ đạo 2.6051458
Độ lệch tâm 0.1564306
Chu kỳ quỹ đạo 1235.0004479
Độ bất thường trung bình 175.73319
Độ nghiêng quỹ đạo 4.95931
Kinh độ của điểm nút lên 41.90038
Acgumen của cận điểm 340.94722
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

11278 Telesio (1989 SD3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11278 Telesio
3022--11278-telesio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)