User Tools

Site Tools


3023--11494-hibiki-la-gi

Hibiki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Yanai và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11494
Tên thay thế 1988 VM9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0166944
Viễn điểm quỹ đạo 2.8669590
Độ lệch tâm 0.1741042
Chu kỳ quỹ đạo 1393.7044280
Độ bất thường trung bình 2.67597
Độ nghiêng quỹ đạo 7.09482
Kinh độ của điểm nút lên 27.72662
Acgumen của cận điểm 60.33843
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

11494 Hibiki (1988 VM9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1988 bởi M. Yanai và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11494 Hibiki
3023--11494-hibiki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)