User Tools

Site Tools


3024--11715-harperclark-la-gi

Harperclark
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11715
Tên thay thế 1998 HA75
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1308846
Viễn điểm quỹ đạo 2.4831864
Độ lệch tâm 0.0763538
Chu kỳ quỹ đạo 1279.9112140
Độ bất thường trung bình 141.62082
Độ nghiêng quỹ đạo 2.18542
Kinh độ của điểm nút lên 168.46236
Acgumen của cận điểm 216.08297
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

11715 Harperclark (1998 HA75) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11715 Harperclark
3024--11715-harperclark-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)