User Tools

Site Tools


3025--11916-wiesloch-la-gi

Wiesloch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. D. Schmadel và F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11916
Đặt tên theo Wiesloch
Tên thay thế 1992 ST17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2131254
Viễn điểm quỹ đạo 2.5243592
Độ lệch tâm 0.0656960
Chu kỳ quỹ đạo 1331.6041713
Độ bất thường trung bình 354.60293
Độ nghiêng quỹ đạo 6.23165
Kinh độ của điểm nút lên 178.55119
Acgumen của cận điểm 300.03125
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

11916 Wiesloch (1992 ST17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1992 bởi L. D. Schmadel và F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11916 Wiesloch
3025--11916-wiesloch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)