User Tools

Site Tools


3026--12125-jamesjones-la-gi

Jamesjones
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 3 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12125
Tên thay thế 1999 RS4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5105096
Viễn điểm quỹ đạo 3.6970068
Độ lệch tâm 0.1911388
Chu kỳ quỹ đạo 1997.2399254
Độ bất thường trung bình 237.64798
Độ nghiêng quỹ đạo 0.21913
Kinh độ của điểm nút lên 70.91694
Acgumen của cận điểm 236.07386
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

12125 Jamesjones (1999 RS4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 9 năm 1999 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12125 Jamesjones
3026--12125-jamesjones-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)