User Tools

Site Tools


3028--12498-dragesco-la-gi

Dragesco
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12498
Tên thay thế 1998 FY14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9859268
Viễn điểm quỹ đạo 3.3460916
Độ lệch tâm 0.2550938
Chu kỳ quỹ đạo 1589.9772077
Độ bất thường trung bình 47.78813
Độ nghiêng quỹ đạo 13.22426
Kinh độ của điểm nút lên 0.52022
Acgumen của cận điểm 285.63286
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

12498 Dragesco (1998 FY14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12498 Dragesco
3028--12498-dragesco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)