User Tools

Site Tools


3030--12975-efremov-la-gi

Efremov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12975
Tên thay thế 1973 SY5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2219612
Viễn điểm quỹ đạo 2.9529260
Độ lệch tâm 0.1412523
Chu kỳ quỹ đạo 1520.2140968
Độ bất thường trung bình 82.73680
Độ nghiêng quỹ đạo 15.14376
Kinh độ của điểm nút lên 186.38020
Acgumen của cận điểm 217.06574
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

12975 Efremov (1973 SY5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1973 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên the Russian palaeontologist Ivan Yefremov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12975 Efremov
3030--12975-efremov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)