User Tools

Site Tools


3032--13492-vitalijzakharov-la-gi

13492 Vitalijzakharov là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1321.2228093 ngày (3.62 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 27 tháng 12 năm 1984.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
3032--13492-vitalijzakharov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)