User Tools

Site Tools


3033--13774-spurn-la-gi

13774 Spurný là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1908.4583564 ngày (5.23 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
3033--13774-spurn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)