User Tools

Site Tools


3034--14119-johnprince-la-gi

Johnprince
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14119
Tên thay thế 1998 QU46
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0792152
Viễn điểm quỹ đạo 2.6818466
Độ lệch tâm 0.1265750
Chu kỳ quỹ đạo 1341.5571282
Độ bất thường trung bình 185.98112
Độ nghiêng quỹ đạo 5.85372
Kinh độ của điểm nút lên 296.19266
Acgumen của cận điểm 105.98757
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

14119 Johnprince (1998 QU46) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14119 Johnprince
3034--14119-johnprince-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)