User Tools

Site Tools


3035--14511-nickel-la-gi

Nickel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 11 tháng 3 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14511
Tên thay thế 1996 EU3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1075049
Viễn điểm quỹ đạo 2.6605609
Độ lệch tâm 0.1159917
Chu kỳ quỹ đạo 1344.5185826
Độ bất thường trung bình 316.03728
Độ nghiêng quỹ đạo 7.70676
Kinh độ của điểm nút lên 357.53429
Acgumen của cận điểm 333.49677
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

14511 Nickel (1996 EU3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 3 năm 1996 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14511 Nickel
3035--14511-nickel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)