User Tools

Site Tools


3036--14888-kanazawashi-la-gi

Kanazawashi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14888
Đặt tên theo Kanazawa
Tên thay thế 1991 SN1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8490005
Viễn điểm quỹ đạo 2.5904927
Độ lệch tâm 0.1670218
Chu kỳ quỹ đạo 1207.9627292
Độ bất thường trung bình 15.99448
Độ nghiêng quỹ đạo 5.79132
Kinh độ của điểm nút lên 203.26861
Acgumen của cận điểm 160.46404
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

14888 Kanazawashi (1991 SN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1991 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14888 Kanazawashi
3036--14888-kanazawashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)