User Tools

Site Tools


3037--15955-johannesgmunden-la-gi

Johannesgmunden
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Meyer
Nơi khám phá Davidschlag Observatory, Linz
Ngày khám phá 26 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15955
Đặt tên theo Johannes von Gmunden
Tên thay thế 1998 BS13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6622153
Viễn điểm quỹ đạo 2.9073043
Độ lệch tâm 0.0440054
Chu kỳ quỹ đạo 1697.3838129
Độ bất thường trung bình 53.32956
Độ nghiêng quỹ đạo 3.07716
Kinh độ của điểm nút lên 257.32359
Acgumen của cận điểm 251.60548
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

15955 Johannesgmunden (1998 BS13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 1 năm 1998 bởi E. Meyer ở Davidschlag Observatory, Linz. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Johannes von Gmunden.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15955 Johannesgmunden
3037--15955-johannesgmunden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)