User Tools

Site Tools


3038--10947-kaiserstuhl-la-gi

Kaiserstuhl
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10947
Đặt tên theo Kaiserstuhl
Tên thay thế 2061 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9433661
Viễn điểm quỹ đạo 2.7867707
Độ lệch tâm 0.1783045
Chu kỳ quỹ đạo 1328.5074562
Độ bất thường trung bình 162.72327
Độ nghiêng quỹ đạo 4.95987
Kinh độ của điểm nút lên 320.54551
Acgumen của cận điểm 268.39427
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

10947 Kaiserstuhl (2061 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt tên cho Kaiserstuhl.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
3038--10947-kaiserstuhl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)