User Tools

Site Tools


3039--11101-esk-filharmonie-la-gi

11101 Českáfilharmonie
Tên
Tên Českáfilharmonie
Tên chỉ định 1995 SH
Phát hiện
Người phát hiện L. Sarounova
Ngày phát hiện 17 tháng 9 năm 1995
Nơi phát hiện Ondrejov Observatory
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0920961
Bán trục lớn (a) 2.6207312 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.3793721 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.8620903 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.24 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 13.51412°
Kinh độ (Ω) 188.76947°
Acgumen (ω) 10.19432°
Độ bất thường trung bình (M) 151.99252°

11101 Českáfilharmonie là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 2.3793721 AU. Nó có độ lệch tâm là 0.0920961 và chu kỳ quỹ đạo là 1549.6447418 ngày (4.24 năm).[1] It có vận tốc quỹ đạo trung bình là 18.39346637 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 13.51412°.

Nó được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 1995 ở Ondrejov Observatory.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2008. 
3039--11101-esk-filharmonie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)