User Tools

Site Tools


3040--11280-sakurai-la-gi

Sakurai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Yanai và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11280
Tên thay thế 1989 TY10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7642511
Viễn điểm quỹ đạo 2.7779997
Độ lệch tâm 0.2231820
Chu kỳ quỹ đạo 1250.1441572
Độ bất thường trung bình 155.83405
Độ nghiêng quỹ đạo 4.92041
Kinh độ của điểm nút lên 197.82285
Acgumen của cận điểm 180.51596
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

11280 Sakurai (1989 TY10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1989 bởi M. Yanai và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11280 Sakurai
3040--11280-sakurai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)