User Tools

Site Tools


3041--11495-fukunaga-la-gi

Fukunaga
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 3 tháng 12 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11495
Tên thay thế 1988 XR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8652340
Viễn điểm quỹ đạo 2.9716224
Độ lệch tâm 0.2287412
Chu kỳ quỹ đạo 1373.7199887
Độ bất thường trung bình 83.72946
Độ nghiêng quỹ đạo 1.03691
Kinh độ của điểm nút lên 236.19766
Acgumen của cận điểm 161.89965
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

11495 Fukunaga (1988 XR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 12 năm 1988 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11495 Fukunaga
3041--11495-fukunaga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)