User Tools

Site Tools


3042--11716-amahartman-la-gi

Amahartman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11716
Tên thay thế 1998 HY79
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1368120
Viễn điểm quỹ đạo 3.1347744
Độ lệch tâm 0.1893097
Chu kỳ quỹ đạo 1563.0231786
Độ bất thường trung bình 38.89373
Độ nghiêng quỹ đạo 2.98816
Kinh độ của điểm nút lên 344.71535
Acgumen của cận điểm 338.26238
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

11716 Amahartman (1998 HY79) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11716 Amahartman
3042--11716-amahartman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)