User Tools

Site Tools


3043--11921-mitamasahiro-la-gi

Mitamasahiro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11921
Tên thay thế 1992 UN3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6457524
Viễn điểm quỹ đạo 2.7377128
Độ lệch tâm 0.0170820
Chu kỳ quỹ đạo 1613.0442949
Độ bất thường trung bình 173.48965
Độ nghiêng quỹ đạo 14.23686
Kinh độ của điểm nút lên 233.99850
Acgumen của cận điểm 182.50855
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

11921 Mitamasahiro (1992 UN3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11921 Mitamasahiro
3043--11921-mitamasahiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)