User Tools

Site Tools


3044--12127-mamiya-la-gi

Mamiya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Watanabe
Nơi khám phá Sapporo
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12127
Tên thay thế 1999 RD37
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9925238
Viễn điểm quỹ đạo 2.9132962
Độ lệch tâm 0.1876898
Chu kỳ quỹ đạo 1403.2040606
Độ bất thường trung bình 104.19972
Độ nghiêng quỹ đạo 3.56105
Kinh độ của điểm nút lên 26.91132
Acgumen của cận điểm 317.72096
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

12127 Mamiya (1999 RD37) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi K. Watanabe ở Sapporo và was đặt tên theo an explorer thuộc Sakhalin, Mamiya Rinzō.[1]

  1. ^ Schmadel, Lutz D., International Astronomical Union (2003). Dictionary of minor planet names, Volume 1. Springer Science+Business Media via Google Books. p. 777.
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12127 Mamiya
3044--12127-mamiya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)