User Tools

Site Tools


3045--12500-desngai-la-gi

Desngai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12500
Tên thay thế 1998 FB49
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8195168
Viễn điểm quỹ đạo 2.6019002
Độ lệch tâm 0.1769531
Chu kỳ quỹ đạo 1200.5925324
Độ bất thường trung bình 290.64163
Độ nghiêng quỹ đạo 2.14330
Kinh độ của điểm nút lên 327.97024
Acgumen của cận điểm 333.05538
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

12500 Desngai (1998 FB49) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12500 Desngai
3045--12500-desngai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)