User Tools

Site Tools


3046--12710-breda-la-gi

12710 Breda (tên chỉ định: 1990 VQ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 15 tháng 11 năm 1990. Nó được đặt theo tên thành phố thuộc Breda, Hà Lan.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12710 Breda
3046--12710-breda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)