User Tools

Site Tools


3047--12976-kalinenkov-la-gi

Kalinenkov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 26 tháng 8 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12976
Tên thay thế 1976 QK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9511200
Viễn điểm quỹ đạo 2.9354374
Độ lệch tâm 0.2014337
Chu kỳ quỹ đạo 1394.9477086
Độ bất thường trung bình 125.28516
Độ nghiêng quỹ đạo 2.44636
Kinh độ của điểm nút lên 200.13569
Acgumen của cận điểm 123.29141
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

12976 Kalinenkov (1976 QK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12976 Kalinenkov
3047--12976-kalinenkov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)