User Tools

Site Tools


3050--14513-alicelindner-la-gi

Alicelindner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14513
Tên thay thế 1996 GK17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4937161
Viễn điểm quỹ đạo 2.8141295
Độ lệch tâm 0.0603660
Chu kỳ quỹ đạo 1579.1771803
Độ bất thường trung bình 92.11969
Độ nghiêng quỹ đạo 4.38250
Kinh độ của điểm nút lên 186.96693
Acgumen của cận điểm 216.36445
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

14513 Alicelindner (1996 GK17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1996 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14513 Alicelindner
3050--14513-alicelindner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)