User Tools

Site Tools


3051--14902-miyairi-la-gi

Miyairi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu
Nơi khám phá đài thiên văn Nam Yatsugatake
Ngày khám phá 17 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14902
Tên thay thế 1993 BE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6619127
Viễn điểm quỹ đạo 3.3606103
Độ lệch tâm 0.1160141
Chu kỳ quỹ đạo 1908.6273295
Độ bất thường trung bình 73.49014
Độ nghiêng quỹ đạo 11.98681
Kinh độ của điểm nút lên 97.34384
Acgumen của cận điểm 273.09647
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

14902 Miyairi (1993 BE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 1 năm 1993 bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu ở đài thiên văn Nam Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14902 Miyairi
3051--14902-miyairi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)