User Tools

Site Tools


3052--15220-sumerkin-la-gi

Sumerkin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15220
Tên thay thế 1981 SC7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9130791
Viễn điểm quỹ đạo 3.1462387
Độ lệch tâm 0.2437403
Chu kỳ quỹ đạo 1469.5737612
Độ bất thường trung bình 214.33072
Độ nghiêng quỹ đạo 8.65316
Kinh độ của điểm nút lên 40.36727
Acgumen của cận điểm 344.57277
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

15220 Sumerkin (1981 SC7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1981 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15220 Sumerkin
3052--15220-sumerkin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)