User Tools

Site Tools


3053--15574-stephaniehass-la-gi

Stephaniehass
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15574
Tên thay thế 2000 GF66
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9914014
Viễn điểm quỹ đạo 2.5928448
Độ lệch tâm 0.1311979
Chu kỳ quỹ đạo 1267.5215043
Độ bất thường trung bình 281.30673
Độ nghiêng quỹ đạo 3.69597
Kinh độ của điểm nút lên 23.09959
Acgumen của cận điểm 19.96153
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

15574 Stephaniehass (2000 GF66) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 4 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15574 Stephaniehass
3053--15574-stephaniehass-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)