User Tools

Site Tools


3054--15957-gemoore-la-gi

Gemoore
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 22 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15957
Đặt tên theo G. E. Moore
Tên thay thế 1998 BB27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6188456
Viễn điểm quỹ đạo 3.2452008
Độ lệch tâm 0.1068128
Chu kỳ quỹ đạo 1833.7896838
Độ bất thường trung bình 159.01675
Độ nghiêng quỹ đạo 1.10948
Kinh độ của điểm nút lên 311.29364
Acgumen của cận điểm 31.16910
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

15957 Gemoore (1998 BB27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 1 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15957 Gemoore
3054--15957-gemoore-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)